Boyun ve Gövde Ortezleri

Çeşitli nedenlerden dolayı boyun ve gövdede (spinal kord) oluşan deformiteler için kişiye özel üretilen ortez gruplarıdır.

Boyun ortezleri; boyun tutulması, kaza sonrası tutulma ,inciltme , boyun travmaları ve ameliyat sonrası kullanılan destekleyici ürünlerdir.  Boyun ortezlerinin amacı boynun sabit tutulmasıyla ağrılı bölgeye sıcaklık vererek eklem bağlarının ve kaslarının istirahate alınmasıdır.

Soft Servical Ortezler

Sünger boyunluk: En soft boyunluklardan olup en basit servical deformasyonlar için kullanılır. Genel olarak fabrikasyon ürünlerdir. 

Plastazot boyunluk: Plastazot gibi plastiğe göre daha soft, süngere göre daha sabitleyici boyunluktur. Genel olarak fabrikasyon üründür. 

Fakat gereklilik durumunda kişiye özel üretim yapılabilir.

Philedelphia boyunluk: Çene bölümünü kısmen içine alıp diğer boyunluklara göre daha rijit ortezlerdir. Çoğunlukla fabrikasyon ürünlerdir, Fakat gerekli durumlarda kişiye özel üretilebilir.

Rijit Servical Ortezler

Çenelikli servical collar: Gövdesi plastik materyalden uygulanan ve çeneyi daha iyi kavrayan ; boyun bölgemizi daha iy tespit eden ortezlerdir.

SOMİ (Servico occipita mandibular ortez): Çene ve ense bölümünü, o bölgeye özel tasarlanmış petler ile tespitlenip; sırt ve göğüs bölgesi ile  bu mobilizasyonun desteklendiği en rijit servical ortezlerdendir. Çoğunlukla kişiye özel üretilir. Omurga kırıkları gibi durumlarda; ameliyatlı bölgeyi korumak veya ameliyat ile fikse edilemeyen özel durumlarda bu bölgeyi tespit etmek için kullanılır.

SOMİ ve TLSO ile karma ortezler: Spinal cord genelindeki deformasyonlar için kullanılıp en rijit ortezlerdendir. kişiye özel üretilir.

Minerva ortezi: Hem kafatası hemde göğüs kafesimizi içine alan rijit collarlardandır. Kişiye özel üretilir. 


Gövde ortezleri omurganın sırt, bölge ve kalça çevresindeki problemler, ağrılar, travmaları stabilizasyon amacı ile kullanılır. Bazı ortezler hazır olarak bedenlere uygun şekilde bulunabilirken bazıları ise kişiye özel üretilir.

Lumbosacral  korse (knight / çelik balenli / fleksible vs. ): Bel korseleri içinde en soft ortezlerden olup genel olarak hazır fabrikasyon ürünlerdir. Rijit stabilizasyonun ihtiyaç durulduğu vakalarda ise metal gövdeli ortezler üretilebilir. Örneğin; Knight tipi spinal korse vs.

Hiperekstansiyon Korsesi  (Jewett / TLO ): Omurganın dik duruşunu destekleyen  ortezlerdir. Hazır malzeme de olsa kişiye özel ayarlanması gereken ortezlerdir. Kifoz gibi omurganın sagithal deformasyonlarında kullanılır.

Plastik Gövde Ortezi (LSO): Lumbal bölgedeki omurga deformasyonları için kullanılır. Rijit ortezlerdendir.

Dorsolomber - Torakolomber korseler (fleksible / çelik balenli vs.): Sırt,göğüs kafesi, bel ve pelvis bölgemizi içine alan ortezlerdir. Tekstil ile çelik balen karması olan çoğunlukla fabrikasyon ürünlerdir. Ayarlanabilir ortezler olup kişinin vücut yapısına göre ayarlanmalıdır.

Dorsolomber - Torakolombasacral Ortez (Taylor): Rijit spinal ortezdir. Pelvisi temel alarak; bel ve sırt, aynı zamanda göğüs kafasini içine alan ortezlerdir. Genel olarak metalden üretilir.

Skolyoz Korsesi

Omurganın çeşitli nedenlerden dolayı rotasyonel ve frontal düzlemde eğriliğine skolyoz denir. Bu deformasyon için uygulanan ortezlere skolyoz korsesi denir. 

Kifoz Korsesi

Kifoz omurganın öne eğrilmesi durumudur. Kifoz korseleri eğriliğin ilerlemesini ve cerrahi sınıra erişmesini engellemesi için kullanılır.

Metal TLSO (Steindler); Rijit spinal ortezlerdendir. Gövdesi taylor gibi metalden üretilen ve taylora göre daha rijit ortezlerdir. Omurga kırıkları gibi durumlarda kullanılır. Plastik Dorsolomber - Tracholombasacral korse / Plastik Korse: Kişinin özel ölçüsüne göre üretilen plastikten üretilen rijit spinal ortezlerdendir.