Kol ve El Ortezleri

Ortez; işlevini kısmen ya da tamamen yitirmiş uzuvların performansını arttırmak, desteklemek. düzeltmek veya immobilize amacıyla vücuda takılan yardımcı cihazlardır.
Ortezler kullanıldıkları vücut bölümlerine göre isimlendirilir. El ortezleri, kol ortezleri, boyun ortezleri vb. gibi.  Bazı ortezler hazır olarak üretilmektedir bazıları ise doktorun reçetesi ile order edilerek, ortez teknikerleri tarafından kişiye özel olarak üretilmektedir. Kol ve el ortezleri de kolda veya elde hastalık, sakatlanmalar veya doğumsal (konjenital) meydana gelen rahatsızlıkları gidermek ve performans kaybını önlemek amacıyla kullanılan ortezlerdir.

Statik Parmak Splintleri

Distal veya proksimal eklem yaralanmaları veya deformasyonları sonrası eklemleri doğru pozisyonda tutmakta kullanılır. Hareketi kısıtlar ve ergonomik destekleri ile hastaya konfor sağlar.

Dinamik Parmak Splintleri

Açılma ve bükülme hareketlerine yardımcı olarak eklemlerin tam hareket açıklığına ulaşmasını sağlar.

Başparmak Splinti

Eklem kırıkları ve zedelenmesi veya deformasyonu sonrasında başparmağı  pozisyonlamak için kullanılır.

Mallet (Çekiç) Parmak Splinti

Eklem kırıklarında,tendon kopmalarında kullanılır. Kopan tedonun yeniden revize olması için uygun pozisyonun sağlansına yardım eder.

Beyzbol Parmak Splinti

Tendon kopması , yaralanması sonrasında parmağı istenilen pozisyonda tutmak amacıyla kullanılır.

El bileğinin ağrılı durumlarında, kırık ve çıkıklarda, ameliyat sonrası durumlarda, spastisite vs. kullanılan destekleyici ürünlerdir. El el bileği ortez yapımında elin anatomik özellikleri dikkate alınır.

Statik El Bileği Splinti

El bileği ekleminin hareketinin kısıtlanması ve el bileğine pozisyon vermek amacıyla kullanılır.

Dinamik El Bileği Splinti

El eklemleri ve gerekli durumlarda el bileğinide kapsayan ve eklemlerimizin ROM açıklığı ve eklem kabiliyeti gereği hareketlerini pasif veya aktif destekleyen ortezlerdir.

Başparmak Destekli El Splinti  

Aşırı zorlama, burkulma, çıkık, yıpranma, yaralanma, romatizmal rahatsızlıkla vs.gibi durumlarda kullanılır. İstirahat ve pozisyonlama amaçlıdır.

Fleksör ve Ekstansör Tendon Kesisi Splinti

Tendon travmalarından sonra uygulanan operasyonun kısa bir süre ardından tendonları kontrollü bir şekilde çalıştıran splintlerdir. kesinin bölgesine göre uygulama yapılır.

Dinamik El ve El Bileği Splintli:

Sinir lezyonu veya çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen kas zayıflıkları için kullanılan ortezlerdir. Bazen eklem limitasyonlarını engellemek veya düzeltmek içinde kullanılır.

 

Dirsek ortezleri dirseğin ağrılı durumlarında, kırık ve çıkık, ameliyat sonrası durumlarda veya spastisiteden dolayı pozisyonlamak amaçlı olarak, bazende eklemleri pozisyonlamak amacı ile kullanılan destekleyici ürünlerdir.

Elastik Dirseklikler 

Yumuşak doku travması sonrası, eklem şişliğinde vs.kullanılır. Hastaya konfor sağlar.

Ayarlanabilir Kontraktür Ortezi 

Dirsek ameliyatı sonrası veya geçirilen travma sonrası; dirseğin gerilme ve bükülme kontrolü için, oluşabilecek dirsek kaslarının kısalmasını önlemek ve tedaviyi desteklemek amacı ile kullanılır.

Statik Dirsek Ortezleri

Dirsek ve çevresindeki kırıklarda  ya da dirseğin kontrol edilemediği durumlarda dirseği sabitlemek için kullanılır.

Dinamik Dirsek Ortezleri  

Nörolojik  hastalıklarda, hareketi sınırlandırılmış veya yanığa bağlı gelişen durumlarda germe amaçlı  kullanılabilir..


Omuzun ağrılı durumlarında, kırık ve çıkıklar, ameliyat sonrası durumlarda kullanılan destekleyici ürünlerdir. Hareketin kısıtlanarak iyileşmenin sağlanmasıdır.

Kol Askısı

Eklemi ve yumuşak dokuyu ilgilendiren yaralanmalarda, kolun alçılı durumlarında hastaya konfor ve destek amacıyla kullanılır.

Kol Abdüksiyon Ortezi

Pasif hareketlerin arttırılmasını amaçlar ve omuz yapılarının en uygun pozisyonda iyileşmesini destekler.

Clavikula Omuz Tespit Bandajı 

Humerus  (önkol ile omuz ekleminin arasındaki uzun kol kemiği) kırıkları, omuz çıkıkları, köprücük kemiği kırıklarında kullanılır. Göğüz kafesi hareketlerini sınırlar.