Bacak ve Ayak Ortezleri

Alt ekstremitede ki ( Bacak veya ayak ) deformasyonlar için kullanılan ortezlerdir. Bu bölgede kullanılan ortezler; ayak, ayak bileği, diz ve kalça eklemrinde meydana gelen veya bu eklemleri kontrol ettiğimiz yumuşak dokulardaki problemler için kişiye özel tasarlanıp üretilir. 

Bu tasarım aşamasında amacına yönelik malzeme seçimi yapılır.

Ayak Ortezleri; Ayak deformasyonları için uygulanan ortezlerdir. Genellikle desteklemek amaçlı uygulanırlar. Daha çok tabanlık olarak uygulanır. Kişinin ayak yapısına uygun özel ölçü ile üretilirler. Deformasyonun daha ileri olduğu hastalarda UCBL tabanlık olarak tasarlanır. Ayak bilek ortezler ise; Ayak bilek hareketlerini desteklemek, yürümedeki bozulmayı engellemek için kullanılan ortezlerdir.  Bilek bölgesindeki travmalar, bağ yaralanmaları, kırıklar gibi durumlar da bu tür ortezler kullanılır.

DAFO

Ayak deformasyonu fazla olan hastalarda uygulanır. sagittal ve vertikal kontrol sağlanır. Ayak bileğimizin hareketi sagittal planda serbesttir.

AFO

Hastanın yürümek için ayakkabı ile kullandığı ortezlerdir. Eklemli ve statik olarak uygulanabilir. Kullanılacak malzeme kişinin genel durumu ve mobilite seviyesine göre seçilir. Kişinin özel ölçüsüne göre üretilir. Kısa yürüme ortezinide bu grup içine alabiliriz.

PAFO

İstirahat amaçlı kullanılan ortezler ayak ile ayak bileğine pozisyon verip kontraktür gelişmesini engellemek amacı ile kullanılır.

SAFO

Ayak bilek ortezlerinde en hafif, ayak ve bacağı en fazla destekleyen bu tür silikondan yapılan ortezlerde hasta için konforlu,dengeli bir yürüme sağlanır. İnme, beyin travması nedenli düşük ayak , ayak bileği kontrolü gibi durumlarda kullanılır.

GRAFO

Ayak bilek ortezlerinde yürüme esnasında dizin bükük kaldığı, tam kilitlenemediği veya genu recurvasyon ( diz ekleminin aşırı geri gittiği) gelişen vakalarda dizi desteklemek amacı ile uygulanan ortezlerdir. Destek bölümü dizin ön tarafındadır.

Karbon AFO

Plastik AFO'lara göre daha hafif ve dayanıklıdır. Genel olarak fabrikasyon ürünlerdir. Fakat ihtiyaç halinde kişiye özel üretim yapılabilir.

SMAFO

Ayak bileğini kısmen sabitlediğimiz ortezlerdir. Ayaktaki deformasyonları düzeltmek veya desteklemek amacı ile kullanılırlar.

Ayak Bileği Ayarlanablilir Kontraktür Ortezi

Çeşitli nedenlerden dolayı ayak bileğinde oluşan eklem kısıtlılığında bu kısıtlılığı onarmak amacı ile uygulanan ortezlerdir.


Diz ortezleri dizin kontrolsüz  hareketlerini kontrol etmek , oluşan deformasyonları düzeltmek, eklem limitasyonlarını düzeltmek amacı ile kullanılırlar.

O-Bain ortezleri

Dizin yana doğru kaydığı, bacakların 'O' şeklini aldığı durumlarda uygulanır. Dizin nornal düzleme taşınması için diz eklemi fleksiyon ekstansiyon yönüne serbest fakat dizi dıştan içe çektiren ortezlerdir.

X-Bain Ortezleri

Dizin normal aksından içeriye kaydığı durumlarda uygulanır. uyluğa kadar bacağın içeriye alındığı ve dizi dıştan içe çeken ortezlerdir. Genel olarak diz fleksiyon ekstansiyon yönüne serbesttir.

Genu Recurvatum Ortezleri

Dizin normal aksından geriye gittiği durumlarda dizi normal aksına taşımak için uygulanan ortezlerdir. Genellikle diz eklemi fleksiyon ekstansiyon yönüne serbesttir.

Diz Eklemi Kilitli Uzun Yürüme Ortezleri

Tek taraflı veya çift taraFlı bacak kas problemleri olan hastalarda dizin kontrol edilmesi için uygulan ortezlerdir.  Çoğunlukla ayak bileği eklemi de kontrol edilir. Alt tarafta ayak bölümü ortoprdik bot, afo veya sandalet olarak tasarlanabilir. Kullanılacak malzeme hastanın yaşam koşulları veya  fiziksel durumuna göre seçilir. Çift taraflı hastalarda kalça kontrolüne göre bel kemeri veya gövde ortezide eklenebilir.


Kalça ortezi kalça eklemini stabilizite etmek ve ekleme binen yükü azaltmak veya konrol etmek için kullanılır.

Kalça Abduksiyon Ortezi (DKÇ Ortezleri)

Çocuklarda doğum sırasında gelişen kalça çıkığının tedavisinde kullanılan ortezdir. Hastanın durumuna göre çeşitli uygulamalar yapılabilir. bunların başlıcaları; von rosen ortezi, pawlik bandajı, ponsetti ,deniz brown ortezi,frejka yantığı, adil sürat ortezi vs.

SAFE Hip Kalça Kırk Koruyucu Ortezi

Kalça kırığı riski yüksek hastalar, denge problemi olan geriatrik hastalar, daha önce kalça kırığı yaşamış diğer kalçanın korunması gereken hastalar için kullanılan ortezdir.

Kalça ROM Ortezi

Kalça protezi sonrası stabilizasyon amacıyla, kalça çıkıklarından korunma, cerrahi operasyon sonrası kontrollü hareket ve rehabilitasyon amacı ile kullanılır.

Leg Calve Perthes ortezleri

Kalçada femur başında gelişen avasküler nekroz nedeni ile oluşan zayıf dokuyu koruyup ayrıca beslenip kuvvetlenmesi için pozisyonlayan abdüksion ortezleridir. Modifiye thomas, ponsetti, scottish rite ortezi, Newington ortezi, Toronto ortezi vs.

Thomas Ortezi 

Femur kırıklarında uzun süre kemiğin kaymasının gerçekleşmediği hastalarda kullanılır. Kırığın kontrol edilip aynı zamanda hastanın mobil hale getirildiği ortezlerdir. hastanın kemik kalsifikasyonun pozitif etkilenmesine destek vermektedir.


Nörolojik hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan tek veya iki bacaktaki kuvvet kaybı, felç, çocuk felci ve sinir yaralanmaları sonrası ortaya çıkan felç veya omurilik felci durumunda hem ayak hemde dizi içine alan uzun yürüme ortezleri kullanılır.

Resiprokal (İki Taraflı) Yürüme Ortezi

İki taraflı kontrolü olmayan paraplejik hastalarda ayakta durma ve yürüme için kullanılır. Makaslama ivmesi ve gövde - bel kontrolü hareketi ile hasta adımlama yapar. Diz eklemleri piston ile kontrolsüz bükülmeye dirençlidir.

Kalça Eklemli Uzun Bacak Yürüme Cihazı

Kalça ve bacak kaslarında kuvvet kaybı yanında, alt bel bölgesinin stabilitesi gereken hastalıklara bağlı felç durumunda kullanılır. Hastanın durumuna göre gövde korsesi veya bel kemeri ile birlikte tasarlanır.

Uzun Bacak Yürüme Ortezi

Bacaktaki zayıf kasları desteklemek için ayak bilek ve dizi içine alan bir uzun yürüme cihazıdır. İki bacakta felç, kas gücünde zayıflık, inme sonrası bacakta kuvvet kaybı gibi durumlarda kullanılır. Uygulamada oldukça geniş eklem tercihleri mevcut olup karbon kompozit, laminasyon, plastik gövdeli veya C barlı olarak uygulanabilir.