Chopart ve Syme Protezleri

Chopart (Mid-Tarsal Amputasyon) Protezleri

Chopart amputasyonu kalkaneus ve talusun korunarak navikuler ve kuboid kemikler dahil ayaktaki bütün kemiklerin çıkartılması sonucu gerçekleştirilen dezertikülasyondur. Genel olarak Chopart amputasyonunda hasta yükünü ayak tabanından taşıyabilir fakat eksik olan bölüm nedeniyle yürüyüş yarım kalır, erken yorulma gelişir. Aynı zamanda Agonist - Antagonist denge bozulduğundan baskın kasın tendonu olan aşil tendonunda kısalmalar meydana gelir. Bu kısalmadan dolayı hastanın kalan ayak anatomisi deforme olur. Bunları engellemek için protez kullanımı çok önemlidir. Chopart amputasyonu için farklı protez çeşitleri mevcuttur. Bunlar; deri patik, laminasyon döküm (hard)  ve silikon protezlerdir.
chopart_protez

 


Syme Protezi


Ayak bileği ekleminden tüm ayak kemiklerinin çıkartılarak tibia ve fibula distal uç çıkıntılarının tıraşlanarak oluşturulduğu amputasyon (dezertikülasyon) şeklidir. Ayak bileği dezertikülasyonundan farkı malleollerin tıraşlanmasıdır. Güdük distalinden vücut ağırlığı taşıtılabilir. Fakat vücut ağırlığının taşıtılması mümkün olmayan durumlarda diz altı soketi tarzında tasarlanarak, vücut ağırlığının taşınması kolaylaştırılır. Pencereli soketler ise takıp çıkarma işlemlerini kolaylaştırır.  Ayrıca denge sağlama ve yürüyüşü kolaylaştırmaya yardımcı olur.
syme protezi